Dodatkowe koszty przy kredycie hipotecznym

Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinno być zawsze dobrze przemyślane. Jako że umowa zawierana jest wówczas na długi okres, wtedy przekłada się to na koszty związane z obsługą zadłużenia, a ponadto dochodzą do tego dodatkowe koszty przy kredycie hipotecznym, które sprawiają, że jest on jeszcze droższy. Na jakie wydatki trzeba się w związku z tym przygotować?

Oprocentowanie i marża banku oraz prowizja to tylko początek długiej listy kosztów związanych z kredytem na wymarzone mieszkanie, budowę domu czy na inwestycje w firmie. Do nich dochodzą także inne wydatki, które warto wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu najbardziej atrakcyjnej oferty kredytowej dla siebie. Znajdują się wśród nich przede wszystkim:
koszt rozpatrzenia wniosku kredytowego
koszt ustanowienia zabezpieczeń do spłaty zobowiązania
ubezpieczenia wymagane przez bank – ubezpieczenie nieruchomości, brakującego wkładu własnego, polisa na życie, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, ubezpieczenia pomostowe
wycena realnej wartości nieruchomości przez eksperta
opłata za prowadzenie konta bankowego potrzebnego do obsługi kredytu

Warto też wspomnieć o kosztach związanych z uzyskaniem dokumentów do wniosku, na przykład wyciągiem z banku, oraz z kosztami notarialnymi przy zakupie nieruchomości. Dodatkowo także koszty pojawiają się już w trakcie spłaty kredytu hipotecznego – to głównie prowizja za dokonanie wcześniejszej spłaty zadłużenia, opłata za zmianę warunków kredytowania, na przykład za jego przedłużenie, opłata za przewalutowane kredytu, a wtedy, gdy kredyt nie będzie spłacany regularnie – upomnienia o zaległościach.

Dlatego też przy kredycie hipotecznym trzeba przygotować się na szeroką gamę różnych opłat – to nie tylko sama rata, która zostanie obliczona przez bank, ale też dodatkowe opłaty, do których regulowania będzie zobowiązany kredytobiorca.